Loading...

COK

Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach.

Profilaktyka Raka Piersi

Program profilaktyki raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi.

Szkolenia

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej - Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Programy.

Aktualności

 • Szkolenie dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych i funkcjonowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce

  W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy: SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE Wymagania: Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie: Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej; Zaświadczenie o zatrudnieniu w […]

  Czytaj dalej
 • Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi

  W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi: Terminy szkoleń: – – szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:: • 24-25.05.2019 r. – brak miejsc, • 13-14.09. 2019 r.- brak miejsc, • 27-28.09. 2019 r.- brak miejsc, • 25-26.10. […]

  Czytaj dalej
 • Szkolenie dla cytodiagnostów – powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych

  W ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Centralny Ośrodek Koordynujący organizuje szkolenie dla cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy. Szkolenie m.in. […]

  Czytaj dalej
 • Informacja o terminach szkoleń dla personelu realizującego Program profilaktyki raka piersi

  Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi: SZKOLENIE DLA LEKARZY RADIOLOGÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – „MAMMOGRAFIA SKRININGOWA” termin szkolenia: 30.11.2018 r. Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie, ul. Roentgena […]

  Czytaj dalej

Centralny Ośrodek Koordynujący: Zadania

kontrola jakości

przesiewowych badań mammograficznych.

kontrola jakości

przeprowadzonych przesiewowych badań cytologicznych.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

nadzór merytoryczny

nad działalnością i przeprowadzanymi badaniami.