Loading...

COK

Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach.

Profilaktyka Raka Piersi

Program profilaktyki raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi.

Szkolenia

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej - Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Programy.

Aktualności

 • Do „nowych” realizatorów Programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy

  Do „nowych” realizatorów Programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy wg rozdzielnika   Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, dla świadczeniodawców przystępujących do Programu profilaktyki raka piersi w bieżącym roku, zaakceptował dłuższy okres, z którego mogą pochodzić zdjęcia przekazywane do oceny w ramach audytu klinicznego zdjęć mammograficznych. Audyt, w przypadku takich […]

  Czytaj dalej
 • Kontrola jakości badań mammograficznych

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Michał Biegała, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RADON Michał Biegała z siedzibą w Łodzi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w 2017 roku. Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie […]

  Czytaj dalej
 • Intensywne Szkolenie Podstawowe dla Diagnostów Laboratoryjnych

  Intensywne Szkolenie Podstawowe dla Diagnostów Laboratoryjnych Realizujących Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy odbędzie się w Zakładzie Patomorfologii SPSKNr 1 PUM w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1, w terminie 16.10-27.10.2017 r. Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną od 1.09 do 15.09.2017 r. na w.surma@o2.pl . W sprawach pilnych dotyczących Szkolenia można kontaktować […]

  Czytaj dalej
 • Szkolenia dla lekarzy radiologów

  Jesteśmy w trakcie ustalania programu szkolenia dla lekarzy radiologów. Szczegóły już wkrótce!

  Czytaj dalej

Centralny Ośrodek Koordynujący: Zadania

kontrola jakości

przesiewowych badań mammograficznych.

kontrola jakości

przeprowadzonych przesiewowych badań cytologicznych.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

nadzór merytoryczny

nad działalnością i przeprowadzanymi badaniami.