Loading...

COK

Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach.

Profilaktyka Raka Piersi

Program profilaktyki raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi.

Szkolenia

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej - Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Programy.

Aktualności

 • Ważny komunikat

  Szanowni Państwo, aby ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zespół Centralnego Ośrodka Koordynującego realizuje powierzone nam zadania w modelu pracy zdalnej. Zachęcamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną na adres cokwaw@coi.pl

  Czytaj dalej
 • Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), jako nowego testu przesiewowego w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce

  We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, w czwartym kwartale 2019 r. w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Pracowni Cytologii Ginekologicznej, Centrum Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, rozpoczął się Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), jako nowego testu przesiewowego w […]

  Czytaj dalej
 • SZKOLENIE DLA LEKARZY RADIOLOGÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – „MAMMOGRAFIA SKRININGOWA”

  Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi: SZKOLENIE DLA LEKARZY RADIOLOGÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – „MAMMOGRAFIA SKRININGOWA” termin szkolenia: 29.11.2019 r. Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie, ul. Roentgena […]

  Czytaj dalej
 • Centralny egzamin dla położnych

  W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” […]

  Czytaj dalej

Centralny Ośrodek Koordynujący: Zadania

kontrola jakości

przesiewowych badań mammograficznych.

kontrola jakości

przeprowadzonych przesiewowych badań cytologicznych.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

nadzór merytoryczny

nad działalnością i przeprowadzanymi badaniami.