Loading...

COK

Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Głównym celem Programu jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach.

Profilaktyka Raka Piersi

Program profilaktyki raka piersi realizowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi.

Szkolenia

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej - Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Programy.

Aktualności

 • Terminy organizacji szkoleń dla personelu realizującego Program profilaktyki raka szyjki macicy

  W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy: SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE terminy szkoleń:  28.06.2018 r.,-brak wolnych miejsc 27.09.2018 r.,-brak wolnych miejsc 11.10.2018 r., 25.10.2018 r., 15.11.2018 r., 22.11.2018 r. Szkolenie […]

  Czytaj dalej
 • Terminy szkoleń dla personelu realizującego Program profilaktyki raka piersi – techników elektroradiologii

  W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi: Terminy szkoleń: – szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej: 15-16.06. 2018 r., – brak wolnych miejsc 22-23.06. 2018 r.,- brak wolnych miejsc 28-29.09. 2018 r.,- brak wolnych miejsc 12-13.10. 2018 […]

  Czytaj dalej
 • Szkolenie dla lekarzy radiologów

  Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy radiologów zatrudnionych w placówkach realizujących Programu profilaktyki raka piersi – wymagane zaświadczenie od placówki o zatrudnieniu. Tytuł szkolenia – „Mammografia skriningowa” Czas trwania: 1 dni Miejsce szkolenia: Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa Termin szkolenia: 24.11.2017 r. Liczba lekarzy radiologów biorących udział […]

  Czytaj dalej
 • Kurs dla diagnostów laboratoryjnych – dla zaawansowanych

  Kurs przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy pt.: „Cytodiagnostyka raka szyjki macicy” – kurs dla zaawansowanych. Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie: – Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy min. […]

  Czytaj dalej

Centralny Ośrodek Koordynujący: Zadania

kontrola jakości

przesiewowych badań mammograficznych.

kontrola jakości

przeprowadzonych przesiewowych badań cytologicznych.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

szkolenia dla personelu

świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

nadzór merytoryczny

nad działalnością i przeprowadzanymi badaniami.