Loading...

Ocena zdjęć mammograficznych wykonywana jest dla wszystkich świadczeniodawców biorących udział w Programie profilaktyki raka piersi. Ocena przeprowadzana jest zgodnie z aktualizowanymi każdego roku zasadami audytu klinicznego opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący we współpracy z Sekcją Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi PLTR, zaakceptowanymi przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Każdy komplet oceniany jest przez audytorów, lekarzy radiologów posiadających doświadczenie w pracy w skryningu, wytypowanych przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym oraz Sekcją Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi PLTR, zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Tegoroczne zasady audytu (2017)

Zasady Audytu 2017

Uzupełnienie Zasad dla „nowych” świadczeniodawców

Uzupełnienie Zasad dla „nowych” świadczeniodawców

Do „nowych” realizatorów

Załączniki

Załącznik nr 1 2017

Załącznik nr 2 2017

Załącznik nr 3 2017

Załącznik nr 4 2017

Załącznik nr 5 2017

Załącznik nr 6 2017

Załącznik nr 7 2017

Załącznik nr 8 2017