Loading...

Ocena zdjęć mammograficznych wykonywana jest dla wszystkich świadczeniodawców biorących udział w Programie profilaktyki raka piersi nie rzadziej niż raz na 24 miesiące. Ocena przeprowadzana jest zgodnie z aktualizowanymi każdego roku zasadami audytu klinicznego opracowanymi przez Centralny Ośrodek Koordynujący we współpracy z Sekcją Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi PLTR, zaakceptowanymi przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Każdy komplet oceniany jest przez audytorów, lekarzy radiologów posiadających doświadczenie w pracy w skryningu, wytypowanych przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Koordynującym oraz Sekcją Diagnostyki Obrazowej Chorób Piersi PLTR, zaakceptowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Zasady audytu (2018)

Informujemy, że termin możliwości wykonywania zdjęć mammograficznych przez realizatorów Programu profilaktyki raka piersi został wydłużony do 30 września 2018 r. a termin nadsyłania ich do COK został wydłużony do 10 października 2018 r.

Informacja z MZ dot. audytu

Zasady audytu 2018 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 Klauzula informacyjna

Audyt – instrukcja dla świadczeniodawców

Lista audytorów 2018 r.

Wyniki 2018

Wyniki audytu 2018

2017

Wyniki audytu 2017

2016

Wyniki audytu 2016