INTENSYWNE SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

INTENSYWNE SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Termin szkolenia: 23.11.-4.12.2020 r.
Szkolenie odbędzie się w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Termin rekrutacji: 9.10.-13.11.2020 r.

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres e-mail: w.surma@o2.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 91 425 35 03 lub 22 546 31 02.

W załączeniu formularz zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie jest bezpłatne.

Formularz diagności – Szczecin zm.WF

EGZAMIN DLA CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”, Centralny Ośrodek Koordynujący zaprasza do udziału w procesie certyfikacji cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia EGZAMINU DLA CYTODIAGNOSTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY.

Egzamin będzie się składał z dwóch części: teoretycznej w postaci testu zawierającego 15 pytań jednokrotnego wyboru oraz praktycznej – polegającej na ocenie 20 preparatów cytologicznych.

Terminy egzaminu:

 • 8 października 2020 r. – – brak miejsc
 • 9 października 2020 r.- brak miejsc
 • 15 października 2020 r.– brak miejsc
 • 16 października 2020 r. – brak miejsc

Miejsce egzaminu:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rekrutacji – 2 października 2020 r.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w egzaminie:

Zatrudnienie w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Zgłoszenia na egzamin wypełnione wg wzoru EGZAMIN formularz zgłoszeniowy

oraz wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: certyfikacja.cytodiagnostow@pib-nio.pl

Szkolenie dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych i funkcjonowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadania pn. „ Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzone będą szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE

Wymagania:

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Czas trwania kursu: 1 dzień

Terminy szkoleń- część teoretyczna: 

 • 29.10.2020 r
 • 5.11.2020 r

Szkolenie – część teoretyczna odbędzie się w formie on-line. Część praktyczna szkolenia (4 h) będzie odbywała się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskie-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Obydwie części szkolenia są obowiązkowe.
Termin rekrutacji: 11.08-16.10.2020 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres:cokszkolenia@coi.pl

Formularz położne-szkolenie

Oświadczenie_2020

Szkolenia są bezpłatne.

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:
– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:

Terminy szkoleń:

 • 11-12.09.2020 r. brak miejsc
  • 25-26.09.2020 r. brak miejsc
  16-17.10.2020 r.brak miejsc
  • 23-24.10.2020 r.brak miejsc
  6-7.11.2020 r.brak miejsc
  13-14.11.2020 r.brak miejsc
  Szkolenie odbędzie się w formie on-line.
  Termin rekrutacji: 11.08 do 16.10.2020 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@coi.pl

–  szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii analogowej:

Termin szkolenia:
• 27-28.11.2020 r.
Szkolenie odbędzie się w formie on-line.
Termin rekrutacji: 11.08 do 6.11.2020 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@coi.pl

– szkolenie dla techników elektroradiologii z zakresu prawidłowego ułożenia mammograficznego:

Terminy szkoleń:

 • 8.09.2020 r. brak miejsc
 • 9.09.2020 r.brak miejsc
 • 10.09.2020 r.brak miejsc
 • 15.09.2020 r.brak miejsc
 • 16.09.2020 r.brak miejsc
 • 17.09.2020 r.brak miejsc
 • 22.09.2020 r.brak miejsc
 • 23.09.2020 r.brak miejsc
 • 24.09.2020 r.brak miejsc
 • 29.09.2020 r.brak miejsc
 • 30.09.2020 r.brak miejsc
 • 1.10.2020 r.brak miejsc
 • 6.10.2020 r.brak miejsc
 • 7.10.2020 r.brak miejsc
 • 8.10.2020 r.brak miejsc
 • 13.10.2020 r.brak miejsc
 • 14.10.2020 r.brak miejsc
 • 15.10.2020 r.brak miejsc
 • 20.10.2020 r.brak miejsc
 • 21.10.2020 r.brak miejsc
 • 22.10.2020 r.brak miejsc
 • 27.10.2020 r.brak miejsc
 • 28.10.2020 r.brak miejsc
 • 3.11.2020 r.brak miejsc
 • 4.11.2020 r.brak miejsc
 • 5.11.2020 r.brak miejsc
 • 17.11.2020 r.brak miejsc
 • 18.11.2020 r.brak miejsc
 • 19.11.2020 r.brak miejsc
 • 20.11.2020 r.brak miejsc

Szkolenie odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 11.08 do 16.10.2020 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@coi.pl

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak tel. 22 546 31 02.

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-analog

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-cyfra

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-ułożenia

Szkolenia są bezpłatne.

Centralny Egzamin dla połoznych

W ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” stanowiącego część Narodowej Strategii Onkologicznej.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 1.10 do 16.11.2020 r.

Terminy egzaminu:

 • 4.12.2020 r.

Egzamin odbywają się w Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Wymagania niezbędne do przystąpienia do egzaminu:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@coi.pl
Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Formularz na egzamin – położne

Oświadczenie_2020

Szkolenia są bezpłatne.

Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy – kurs dla zaawansowanych

W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej , zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych” prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy – kurs dla zaawansowanych. Szkolenie m.in. będzie miało charakter warsztatowy: powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych (pacjentki z wynikiem ujemnym, u których w ciągu 42 miesięcy zdiagnozowano raka) – przy mikroskopach wielostanowiskowych.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

– Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy min. 3 lata

Czas trwania kursu: 2 dni

Terminy szkoleń:

– 19-20.10.2020 r.

– 22-23.10.2020 r.

– 26-27.10.2020 r.

– 16-17.11.2020 r.

– 23-24.11.2020 r.

– 26-27.11.2020 r.

– 3-4.12.2020 r.

– 10-11.12.2020 r.

Termin rekrutacji 12.08. – 16.11.2020 r.

Miejsce szkolenia: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Szkolenie jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje: Jolanta Walczak tel./fax: 22 546 31 02

Formularz zgłoszeniowy DL

 

Bieżące monitorowanie losów kobiet, u których w trakcie badań profilaktycznych wykryto nieprawidłowości

Wszystkie kobiety, u których w ramach realizacji badań profilaktycznych wykryte zostaną nieprawidłowości powinny być otoczone szczególną troską i nadzorem ze strony zarówno świadczeniodawcy realizującego badania, jak i Centralnego Ośrodka Koordynującego (COK).

Jeżeli kobieta po 3 miesiącach od uzyskania wyniku badania profilaktycznego wskazującego na konieczność wykonania dalszej diagnostyki nie wykonała żadnych badań otrzyma z COK list monitujący.

W liście zostanie wskazany telefon i adres e-mail pracowników COK oraz ankieta do wypełnienia.

Bardzo prosimy wszystkie Panie, które otrzymały listy monitujące o kontakt z COK podczas którego nasi pracownicy wskażą dane placówek realizujących etap pogłębionej diagnostyki.

 

Centralny Ośrodek Koordynujący

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej –Curie

Państwowy Instytut Badawczy

ul. W. K. Roentgena 5

02-781 Warszawa

e-mail: cokmonitorowanie@coi.pl

Tel 22 546 29 64; fax. 22 546 30 21

Pismo do pacjentek

klauzula informacyjna

 

 

 

Ważny komunikat

Szanowni Państwo,

aby ograniczyć ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zespół Centralnego Ośrodka Koordynującego realizuje powierzone nam zadania w modelu pracy zdalnej.

Zachęcamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną na adres cokwaw@coi.pl

Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), jako nowego testu przesiewowego w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce

We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, w czwartym kwartale 2019 r. w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Pracowni Cytologii Ginekologicznej, Centrum Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, rozpoczął się Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), jako nowego testu przesiewowego w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce. Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 30-59 lat, które w ostatnich 3 latach w programie profilaktyki nie miały wykonanego rozmazu cytologicznego.

Pilotaż ma na celu porównanie skuteczności dwóch badań:

1) aktualnego standardu diagnostycznego, jakim jest cytologia (konwencjonalna/cienkowarstwowa) oraz

2) nowej technologii - badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), który stanowi istotny czynnik rozwoju raka szyjki macicy.

Badanie cytologiczne umożliwia wykrycie zmian przedrakowych lub bardzo rzadko raka szyjki macicy [1]. Regularne wykonywanie badań zwiększa szansę wykrycia zmian przednowotworowych, które są blisko w 100% wyleczalne [2].

Badanie molekularne w kierunku wirusa HPV HR może potwierdzić bądź wykluczyć zakażenie tym wirusem. Wynik dodatni wskazuje podwyższone ryzyko powstania stanów przedrakowych i raka szyjki macicy lub ich aktualne istnienie, ale nie jest równoznaczny z diagnozą choroby [3]. Test w kierunku wirusa HPV HR jest bardzo czuły i wykrywa więcej stanów przedrakowych szyjki macicy niż cytologia, ale także zakażenia, które nigdy nie doprowadzą do rozwoju zmian chorobowych [4]. Skutkuje to wzrostem liczby wyników dodatnich i może wymagać większej częstości badań dodatkowych. Natomiast wyniki ujemne, w przypadku istnienia choroby (fałszywie ujemne), zdarzają się dużo rzadziej niż w przypadku cytologii.

Aktualnie, na świecie, zarówno cytologia jak i badanie w kierunku wirusa HPV HR są stosowane, jako badanie przesiewowe w kierunku profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy [5]. Prowadzony pilotaż ma na celu umożliwienie wyboru najbardziej optymalnego testu dla populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, co w przyszłości może zaowocować zmianą podstawowego testu przesiewowego oraz w konsekwencji zmniejszeniem zachorowalnością na raka szyjki macicy [6].

W ramach prowadzonego pilotażu HPV pacjentki zostaną losowo przydzielone do jednej z dwóch grup: 1) grupa w której zostanie wykonana cytologia lub 2) grupa w której zostanie wykonane badanie molekularne w kierunku wirusa HPV HR. W przypadku wykonania cytologii postępowanie będzie standardowe, takie jak w aktualnym programie profilaktyki i uzależnione od jej wyniku. Jeżeli zostanie wykonane badanie w kierunku HPV HR, a wynik będzie dodatni z tej samej próbki zostanie wykonana cytologia cienkowarstwowa (Liquid Based Cytology) bez konieczności ponownego zgłaszania się na badanie. W zależności od wyniku cytologii zaplanowane zostanie dalsze postępowanie. Natomiast w przypadku ujemnego wyniku testu molekularnego kolejne badanie będzie konieczne dopiero za 5 lat, ze względu na wysoką wartość badania HPV HR w wykluczaniu istnienia i ryzyka rozwoju raka szyjki macicy w ciągu tego okresu (tzw. wysoką wartość predykcyjną wyniku ujemnego). Po wykonaniu danego badania pacjentka otrzyma wydruk wyniku z informacją o dalszym postępowaniu. Na każdym etapie diagnostycznym wszystkie pacjentki zostaną objęte odpowiednią opieką medyczną.

Wszystkie procedury u pacjentek zgłaszających się do programu będą wykonywane bezpłatnie. Badania w ramieniu standardowym (cytologia) są finansowane przez NFZ, badania w ramieniu eksperymentalnym (test HPV) są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Realizacja pilotażu planowana jest na lata 2019-2021. W 2019 roku badania odbywały się wyłącznie w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, natomiast w 2020 r. do projektu na drodze konkursu zamierza się włączyć ośrodki z innych regionów Polski aktywnie uczestniczące w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Uwaga! Udział w pilotażu HPV nie wyklucza możliwości zachorowania na nowotwór w przyszłości i nie zwalnia z regularnych kontrolnych badań ginekologicznych.

[1] Arbyn M., Anttila A., Jordan J., European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Second edition — summary document., Ann Oncol 2010, 21: 448–458.

[2] Saslow D., Runowicz C.D., Solomon D., Moscicki A.B., Smith R.A., Eyre H.J., et al., American Cancer Society guideline for the early detection of cervical neoplasia and cancer., CA Cancer J Clin. 2002;52(6):342–62.

[3] Schiffman M., Castle P.E., Jeronimo J., Rodriguez A.C., Wacholder S., Human papillomavirus and cervical cancer., Lancet. 2007; 370: 890‐ 907.

[4] Cuzick J., Clavel C., Petry K. U., Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer screening., Int J Cancer 2006, 119: 1095-1101.

[5] http://canscreen5.iarc.fr/Cervicalfactsheet.pdf (dostęp 10.09.2019r.)

[6] Antilla A., Aoki D., Arbyn M., et al., IARC Handbooks of Cancer Prevention., Vol.10: Cervix Cancer Screening. 2005.