Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), jako nowego testu przesiewowego w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce

We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, w czwartym kwartale 2019 r. w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy i Pracowni Cytologii Ginekologicznej, Centrum Profilaktyki Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, rozpoczął się Pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), jako nowego testu przesiewowego w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce. Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 30-59 lat, które w ostatnich 3 latach w programie profilaktyki nie miały wykonanego rozmazu cytologicznego.

Pilotaż ma na celu porównanie skuteczności dwóch badań:

1) aktualnego standardu diagnostycznego, jakim jest cytologia (konwencjonalna/cienkowarstwowa) oraz

2) nowej technologii - badania molekularnego w kierunku wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV HR), który stanowi istotny czynnik rozwoju raka szyjki macicy.

Badanie cytologiczne umożliwia wykrycie zmian przedrakowych lub bardzo rzadko raka szyjki macicy [1]. Regularne wykonywanie badań zwiększa szansę wykrycia zmian przednowotworowych, które są blisko w 100% wyleczalne [2].

Badanie molekularne w kierunku wirusa HPV HR może potwierdzić bądź wykluczyć zakażenie tym wirusem. Wynik dodatni wskazuje podwyższone ryzyko powstania stanów przedrakowych i raka szyjki macicy lub ich aktualne istnienie, ale nie jest równoznaczny z diagnozą choroby [3]. Test w kierunku wirusa HPV HR jest bardzo czuły i wykrywa więcej stanów przedrakowych szyjki macicy niż cytologia, ale także zakażenia, które nigdy nie doprowadzą do rozwoju zmian chorobowych [4]. Skutkuje to wzrostem liczby wyników dodatnich i może wymagać większej częstości badań dodatkowych. Natomiast wyniki ujemne, w przypadku istnienia choroby (fałszywie ujemne), zdarzają się dużo rzadziej niż w przypadku cytologii.

Aktualnie, na świecie, zarówno cytologia jak i badanie w kierunku wirusa HPV HR są stosowane, jako badanie przesiewowe w kierunku profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy [5]. Prowadzony pilotaż ma na celu umożliwienie wyboru najbardziej optymalnego testu dla populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce, co w przyszłości może zaowocować zmianą podstawowego testu przesiewowego oraz w konsekwencji zmniejszeniem zachorowalnością na raka szyjki macicy [6].

W ramach prowadzonego pilotażu HPV pacjentki zostaną losowo przydzielone do jednej z dwóch grup: 1) grupa w której zostanie wykonana cytologia lub 2) grupa w której zostanie wykonane badanie molekularne w kierunku wirusa HPV HR. W przypadku wykonania cytologii postępowanie będzie standardowe, takie jak w aktualnym programie profilaktyki i uzależnione od jej wyniku. Jeżeli zostanie wykonane badanie w kierunku HPV HR, a wynik będzie dodatni z tej samej próbki zostanie wykonana cytologia cienkowarstwowa (Liquid Based Cytology) bez konieczności ponownego zgłaszania się na badanie. W zależności od wyniku cytologii zaplanowane zostanie dalsze postępowanie. Natomiast w przypadku ujemnego wyniku testu molekularnego kolejne badanie będzie konieczne dopiero za 5 lat, ze względu na wysoką wartość badania HPV HR w wykluczaniu istnienia i ryzyka rozwoju raka szyjki macicy w ciągu tego okresu (tzw. wysoką wartość predykcyjną wyniku ujemnego). Po wykonaniu danego badania pacjentka otrzyma wydruk wyniku z informacją o dalszym postępowaniu. Na każdym etapie diagnostycznym wszystkie pacjentki zostaną objęte odpowiednią opieką medyczną.

Wszystkie procedury u pacjentek zgłaszających się do programu będą wykonywane bezpłatnie. Badania w ramieniu standardowym (cytologia) są finansowane przez NFZ, badania w ramieniu eksperymentalnym (test HPV) są finansowane przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Realizacja pilotażu planowana jest na lata 2019-2021. W 2019 roku badania odbywały się wyłącznie w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, natomiast w 2020 r. do projektu na drodze konkursu zamierza się włączyć ośrodki z innych regionów Polski aktywnie uczestniczące w Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Uwaga! Udział w pilotażu HPV nie wyklucza możliwości zachorowania na nowotwór w przyszłości i nie zwalnia z regularnych kontrolnych badań ginekologicznych.

[1] Arbyn M., Anttila A., Jordan J., European Guidelines for Quality Assurance in Cervical Cancer Screening. Second edition — summary document., Ann Oncol 2010, 21: 448–458.

[2] Saslow D., Runowicz C.D., Solomon D., Moscicki A.B., Smith R.A., Eyre H.J., et al., American Cancer Society guideline for the early detection of cervical neoplasia and cancer., CA Cancer J Clin. 2002;52(6):342–62.

[3] Schiffman M., Castle P.E., Jeronimo J., Rodriguez A.C., Wacholder S., Human papillomavirus and cervical cancer., Lancet. 2007; 370: 890‐ 907.

[4] Cuzick J., Clavel C., Petry K. U., Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer screening., Int J Cancer 2006, 119: 1095-1101.

[5] http://canscreen5.iarc.fr/Cervicalfactsheet.pdf (dostęp 10.09.2019r.)

[6] Antilla A., Aoki D., Arbyn M., et al., IARC Handbooks of Cancer Prevention., Vol.10: Cervix Cancer Screening. 2005.

SZKOLENIE DLA LEKARZY RADIOLOGÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – „MAMMOGRAFIA SKRININGOWA”

Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

SZKOLENIE DLA LEKARZY RADIOLOGÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – „MAMMOGRAFIA SKRININGOWA”
termin szkolenia: 29.11.2019 r.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 30.10-15.11.2019 r. – BRAK MIEJSC

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres e-mail:cokszkolenia@coi.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 22 546 31 02

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY – radiolodzy

Centralny egzamin dla położnych

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy” Centralny Ośrodek Koordynujący zobowiązany jest do przeprowadzenia centralnego egzaminu dla położnych.

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 1.10 do 15.11.2019 r.

Terminy egzaminu:

 • 6.12.2019 r.

Egzamin odbywają się w Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Zgłoszenia na egzamin należy przesyłać na adres mail:cokszkolenia@coi.pl
Wszelkich informacji dot. egzaminu udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Formularz na egzamin – położne

Oświadczenie_2019

WYMAGANIA-I-ZAKRES-WIEDZY-WYMAGANEJ-W-TRAKCIE-EGZAMINU-CENTRALNEGO

 

Intensywne szkolenie podstawowe dla diagnostów laboratoryjnych realizujących Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Informujemy, iż w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

INTENSYWNE SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH REALIZUJĄCYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Termin szkolenia: 25.11.-6.12.2019 r.
Szkolenie odbędzie się w: Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. T. Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Termin rekrutacji: 1.08.-15.11.2019 r.

Zgłoszenia na szkolenia należy kierować na adres e-mail: w.surma@o2.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje dotyczące przedmiotowych szkoleń można uzyskać pod nr tel. 91 425 35 03 lub 22 546 31 02.

W załączeniu formularz zgłoszenia na szkolenie.

Szkolenie jest bezpłatne.

Formularz diagności – Szczecin

Szkolenie dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy pt.: „Powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych”

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy – kurs dla zaawansowanych. Szkolenie m.in. będzie miało charakter warsztatowy: powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych (pacjentki z wynikiem ujemnym, u których w ciągu 42 miesięcy zdiagnozowano raka) – przy mikroskopach wielostanowiskowych.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

– Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy min. 3 lata

Czas trwania kursu: 2 dni

Terminy szkoleń:

– 7-8.10.2019 r. – brak miejsc

– 21-22.10.2019 r.

– 28-29.10.2019 r.

– 12-13.11.2019 r.

– 18-19.11.2019 r.- brak miejsc,

– 25-26.11.2019 r.

– 2-3.12.2019 r.

– 9-10.12.2019 r.- brak miejsc.

Formularz zgłoszeniowy DL

Termin rekrutacji 15.07. – 15.11.2019 r.

Miejsce szkolenia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Szkolenie jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje: Jolanta Walczak tel./fax: 22 546 31 02

Szkolenie dla położnych w zakresie pobierania badań cytologicznych i funkcjonowania Programu profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy:

SZKOLENIE DLA POŁOŻNYCH W ZAKRESIE POBIERANIA BADAŃ CYTOLOGICZNYCH I FUNKCJONOWANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE

Wymagania:

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

 • Dyplom położnej i aktualne prawo wykonywania zawodu położonej;
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy lub
 • Pisemna deklaracja o chęci podjęcia pracy w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy

Potwierdzone pisemnie wg wzoru (załącznik nr 1):

 • Odbycia stażu w Poradni Ginekologiczno-Położniczej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Programu profilaktyki raka szyjki macicy – czas trwania stażu jest ustalany indywidualnie, tak by umożliwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie samodzielnego pobierania rozmazów cytologicznych przez położną;
 • Samodzielnego pobrania 30 rozmazów cytologicznych pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej posiadającej certyfikat COK/WOK w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych;
 • Odbycia przeszkolenia z obsługi Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) w zakresie rejestracji, zatwierdzania, wyszukiwania badań i niezbędnej obsługi w zakresie etapu podstawowego programu;

Czas trwania kursu: 1 dzień

Terminy szkoleń: 

 • 30.05.2019 r – brak miejsc,
 • 5.09.2019 r.,- brak miejsc,
 • 19.09.2019 r.,- brak miejsc,
 • 24.10.2019 r.,- brak miejsc,
 • 7.11.2019 r.,- brak miejsc.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 8.05-15.10.2019 r. Zgłoszenia należy przesłać na adres:cokszkolenia@coi.pl

Formularz położne-szkolenie

Oświadczenie_2019

Dodatkowe informacje: Jolanta Walczak, tel./fax: 22 546 31 02

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:
Terminy szkoleń:
szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej::
• 24-25.05.2019 r. – brak miejsc,
• 13-14.09. 2019 r.- brak miejsc,
• 27-28.09. 2019 r.- brak miejsc,
• 25-26.10. 2019 r. – brak miejsc,
• 15-16.11.2019 r. – brak miejsc
• 22-23.11.2019 r.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 7.05–31.10.2019 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@coi.pl

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-cyfra

–  szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii analogowej:
• 20-21.09. 2019 r.- brak miejsc,
• 18-19.10. 2019 r – brak miejsc
Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 7.05-30.09.2019 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@coi.pl

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-analog szkolenie dla techników elektroradiologii z zakresu prawidłowego ułożenia mammograficznego:

 • 21, 22.05.19- brak wolnych miejsc,
 • 23.05.19, -brak wolnych miejsc,
 • 28.05.19-brak miejsc,
 • 29.05.19,- brak miejsc,
 • 30.05.19- brak miejsc,
 • 4, 5, 6.06.19- brak miejsc,
 • 11.06.19- brak miejsc,
 • 12.06.19 -brak miejsc,
 • 13.06.19 r. -brak miejsc,
 • 4.07.19 -brak miejsc,
 • 11.07.2019 -brak miejsc,
 • 16,23, 25.07.19 -brak miejsc,
 • 31.07.19 -brak miejsc
 • 1, 6, 7, 8, 21.08.19 -brak miejsc,
 • 22.08.19 – brak miejsc,
 • 3, 4.09.2019-brak wolnych miejsc,
 • 5.09.2019 – brak miejsc,
 • 10, 11, 12.09.2019 – brak miejsc,
 • 18.09.2019 -brak miejsc,
 • 19.09.19-brak miejsc,
 • 24.09.19 – brak miejsc,
 • 26.09.19 r. – brak miejsc,
 • 2.10.19 – brak miejsc,
 • 3.10.19- brak miejsc
 • 8.10.19 – brak miejsc,
 • 9, 10.10.19 – brak miejsc,
 • 15.10.19- brak miejsc,
 • 16.10.19 – brak miejsc,
 • 17, 23.10.19 -brak miejsc,
 • 24.10.19 – brak miejsc,
 • 5, 6, 7.11.19  -brak miejsc,
 • 14.11.19 – brak miejsc,
 • 20.11.19 -brak miejsc,
 • 21.11.19 – brak miejsc.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 7.05-31.10.2019 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@coi.pl

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY-ułożenia

 

Szkolenie dla cytodiagnostów – powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych

W ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Centralny Ośrodek Koordynujący organizuje szkolenie dla cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Szkolenie m.in. będzie miało charakter warsztatowy: powtórna ocena preparatów fałszywie ujemnych (pacjentki z wynikiem ujemnym, u których w ciągu 42 miesięcy zdiagnozowano raka) – przy mikroskopach wielostanowiskowych.

Terminy szkoleń:
28-29 listopada 2018 r.,
5-6 grudnia 2018 r., -brak miejsc
10-11 grudnia 2018 r. -brak miejsc

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Miejsce szkolenia: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Spych, tel. 22 546 31 03, katarzyna.spych@coi.pl

Formularz zgłoszeniowy