Kurs dla diagnostów laboratoryjnych – dla zaawansowanych

Kurs przeznaczony jest dla diagnostów laboratoryjnych pracujących w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy pt.: „Cytodiagnostyka raka szyjki macicy” – kurs dla zaawansowanych.

Wymagania niezbędne do uczestnictwa w kursie:

– Zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce realizującej Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz doświadczenie w ocenie preparatów cytologicznych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy min. 3 lata
Czas trwania kursu: 2 dni
Miejsce: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, w Warszawie
Termin realizacji: 24-25.11; 27-28.11; 4-5.12; 8-9.12.2017 r.
Liczba diagnostów biorących udział w szkoleniu: 10 osób – brak miejsc.

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie dla lekarzy ginekologów

Szkolenie dla lekarzy ginekologów pt.: „Kolposkopia – kurs podstawowy dla realizatorów Programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny – 2017 r.”  zaplanowano na 27-28.10.2017 r. w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej UJCM w Krakowie, ul. M. Kopernika 23.

Zgłoszenia na szkolenia należy przesyłać na adres mail: konferencje@coi.pl lub na fax nr 22 546 30 26.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

W załączeniu przekazuję formularze zgłoszeń na szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Kontrola jakości badań cytologicznych – etap pogłębionej diagnostyki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Wojciech Ordon, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ordon z siedzibą w Łodzi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN-143/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych (etap pogłębionej diagnostyki) wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Kontrola jakości badań cytologicznych – etap podstawowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Wojciech Ordon, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ordon z siedzibą w Łodzi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych (etap podstawowy) wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Do „nowych” realizatorów Programu profilaktyki raka piersi – etap podstawowy

Do „nowych” realizatorów

Programu profilaktyki raka piersi

– etap podstawowy

wg rozdzielnika

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia, dla świadczeniodawców przystępujących do Programu profilaktyki raka piersi w bieżącym roku, zaakceptował dłuższy okres, z którego mogą pochodzić zdjęcia przekazywane do oceny w ramach audytu klinicznego zdjęć mammograficznych. Audyt, w przypadku takich świadczeniodawców obejmował będzie zdjęcia wykonane w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. Prosimy o przesłanie mammogramów wraz z kompletem dokumentów do Centralnego Ośrodka Koordynującego, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, do dnia 9 października 2017 roku.

Zgodnie z zadami audytu zdjęć mammograficznych w 2017 r. zdjęcia przesłane do COK po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

Dokumenty bezpośrednio dotyczące świadczeniodawców, tj. Oświadczenie I, Oświadczenie II oraz Protokół przekazania/odbioru, są umieszczone na stronie internetowej COK www.profilaktykaraka.coi.waw.pl w wersji edytowalnej, do pobrania.

Jeśli jeszcze Państwo tego nie uczynili, proszę o podanie, w trybie pilnym, nazwiska, adresu mailowego oraz bezpośredniego kontaktu telefonicznego do osoby odpowiedzialnej za audyt z ramienia Państwa placówki.

Osoby do kontaktu: Dagmara Mokwa, 22 546 31 12; Katarzyna Spych; 22 546 30 67; Olga Piętkiewicz 22 546 31 12. Adres e-mail: kontrolaiaudytcok@coi.pl.

Kontrola jakości badań mammograficznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Michał Biegała, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RADON Michał Biegała, z siedzibą al. T. Kościuszki 80/85 pokój 301; 90-437 Łódź,  adres e-mail: radon.biuro@onet.pl, został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Intensywne Szkolenie Podstawowe dla Diagnostów Laboratoryjnych

Intensywne Szkolenie Podstawowe dla Diagnostów Laboratoryjnych Realizujących Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy odbędzie się w Zakładzie Patomorfologii SPSKNr 1 PUM w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1, w terminie 16.10-27.10.2017 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną od 1.09 do 15.09.2017 r. na w.surma@o2.pl .

W sprawach pilnych dotyczących Szkolenia można kontaktować się telefonicznie z panią Władysławą Surmą: 91 425 3503, a także za pomocą poczty elektronicznej: w.surma@o2.pl

Załącznik Formularz i przetwarzanie danych

Przetarg

Przetarg – kontrola jakości

Przetarg na usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj dalej