Kontrola jakości badań mammograficznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Michał Biegała, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RADON Michał Biegała, z siedzibą al. T. Kościuszki 80/85 pokój 301; 90-437 Łódź,  adres e-mail: radon.biuro@onet.pl, został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr PN 88/17/KE do zrealizowania usługi przeprowadzenia kontroli jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka piersi w 2017 roku.

Kontrola jakości badań skryningowych została zlecona wykonawcy na podstawie umowy nr 1/2-3/1/2016/97/640 z dnia 25 lipca 2016 roku zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie na realizację zadania pn. ”Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy”.

Centralny Ośrodek Koordynujący

Intensywne Szkolenie Podstawowe dla Diagnostów Laboratoryjnych

Intensywne Szkolenie Podstawowe dla Diagnostów Laboratoryjnych Realizujących Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy odbędzie się w Zakładzie Patomorfologii SPSKNr 1 PUM w Szczecinie, przy ul. Unii Lubelskiej 1, w terminie 16.10-27.10.2017 r.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia prosimy wysyłać pocztą elektroniczną od 1.09 do 15.09.2017 r. na w.surma@o2.pl .

W sprawach pilnych dotyczących Szkolenia można kontaktować się telefonicznie z panią Władysławą Surmą: 91 425 3503, a także za pomocą poczty elektronicznej: w.surma@o2.pl

Załącznik Formularz i przetwarzanie danych

Przetarg

Przetarg – kontrola jakości

Przetarg na usługę przeprowadzenia kontroli jakości badań cytologicznych i mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi w trybie przetargu nieograniczonego.

Czytaj dalej

Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych

Audyt kliniczny zdjęć mammograficznych

Centralny Ośrodek Koordynujący informuje, że w 2017 roku planuje przeprowadzić audyt kliniczny zdjęć mammograficznych 100% świadczeniodawców wykonujących badania mammograficzne na podstawie umowy na realizację Programu profilaktyki raka piersi. Informacja o rozpoczęciu procedury audytu wraz z zasadami audytu zostanie w najbliższym terminie przekazana na piśmie świadczeniodawcom programu.

Czytaj dalej