Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący

Funkcję koordynatora Programu profilaktyki raka piersi i Programu profilaktyki raka szyjki macicy na poziomie centralnym Ministerstwo Zdrowia powierzyło Centralnemu Ośrodkowi Koordynującemu (COK). Minister Zdrowia powierzył zadanie pn. Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy Centralnemu Ośrodkowi Koordynującemu, działającemu w strukturze Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

COK działa w oparciu o i na podstawie:

 • programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” zadanie pn. Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej;

 • uchwały nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2014 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165 z późn. zm.)
  Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 13.11.2015

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1505);
  Rozporządzenie MZ z dnia 6.11.2013

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1885);
  Rozporządzenie MZ z dnia 9.11.2016

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372), z późn. zm.;
  Rozporządzenie MZ z dnia 5.08.2016

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2016r. , poz. 1743);
  Rozporządzenie MZ z 2013 r

 • Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 67/2016/DSOZ z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 672016DSOZ z dnia 30.06.2016