Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący realizujący zadanie pn. Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Centrum Onkologii - Instytut

Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Wawelska 15B | 02-034 Warszawa

Lokalizacja COK

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |
e-mail: cokwaw@coi.pl

KIEROWNIK COK

prof. nadzw. dr hab. n. med Michał F. Kamiński

SEKRETARIAT

mgr Joanna Tarnowska
tel./fax: 22 546 30 21
e-mail: cokwaw@coi.waw.pl

 

Z-CA KIEROWNIKA COKP.O. Z-CY KIEROWNIKA COKROZLICZENIABIOSTATYSTYK

mgr Beata Janik

mgr Kinga Miłosz
tel.: 22 546 30 67
e-mail: kinga.milosz@coi.pl

Edyta Pawlak
tel.: 22 546 30 58
e-mail: edyta.pawlak@coi.pl

mgr Paulina Wieszczy
tel.: 22 546 29 64

Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych (w tym audyt kliniczny) i cytologicznych

kontrolaiaudytcok@coi.pl

mgr inż. Dagmara Mokwamgr Katarzyna Spychmgr Maryla Turkot

tel.: 22 546 31 12
e-mail: dagmara.mokwa@coi.pl

tel.: 22 546 31 12
e-mail: katarzyna.spych@coi.pl

tel.: 22 546 31 03

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących program profilaktyki raka szyjki macicy i program profilaktyki raka piersi

konferencje@coi.pl
mgr Jolanta Walczak
tel.: 22 546 31 02
e-mail: jolanta.walczak@coi.pl

Konsultanci

dr n. fiz. Andrzej Orlef

dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

e-mail: andrzej.nowakowski@coi.pl