Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący realizujący zadanie pn. Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Centrum Onkologii - Instytut

Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie
ul. Wawelska 15B | 02-034 Warszawa

Lokalizacja COK

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |
e-mail: cokwaw@coi.pl

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka piersi

prof. nadzw. dr hab. n. med Michał F. Kamiński

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka szyjki macicy

prof. nadzw. dr hab. n. med Andrzej Nowakowski

SEKRETARIAT

mgr Joanna Tarnowska
tel./fax: 22 546 30 21
e-mail: cokwaw@coi.waw.pl

 

Z-CA KIEROWNIKA COKROZLICZENIABIOSTATYSTYCY

mgr Kinga Miłosz
tel.: 22 546 23 47
e-mail: kinga.milosz@coi.pl

Edyta Pawlak
tel.: 22 546 30 58
e-mail: edyta.pawlak@coi.pl

mgr Anna Macios                                          mgr Paulina Wieszczy

e-mail: anna.macios@coi.pl

e-mail: paulina.wieszczy@coi.pl

Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych (w tym audyt kliniczny) i cytologicznych

kontrolaiaudytcok@coi.pl

mgr inż. Dagmara MokwaMonika Wasakmgr Katarzyna Komerska

tel.: 22 546 31 12
e-mail: dagmara.mokwa@coi.pl

tel.: 22 546 31 12
e-mail: monika.wasak@coi.pl

kontrola wyników fałszywie ujemnych

tel.: 22 546 31 03
e-mail: katarzyna.komerska@coi.pl

 

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi

konferencje@coi.pl
mgr Jolanta Walczak
tel./fax: 22 546 31 02
e-mail: jolanta.walczak@coi.pl

Pilotaż HPV

lek. Patrycja Potyrała    mgr Klaudia Ściseł

tel.: 22 546 31 03
e-mail: patrycja.potyrala@coi.pl     e-mail: klaudia.scisel@coi.pl

 

Pilotaż metod zwiększania udziału w badaniach profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych

dr n. o zdr. Katarzyna Bienias

tel.: 22 546 29 53

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego

lic. Łukasz Kwaśniak   mgr Julia Olkowicz

tel.: 22 546 29 64

e-mail: lukasz.kwasniak@coi.pl   e-mail: julia.olkowicz@coi.pl e-mail: cokmonitorowanie@coi.pl

Konsultanci

dr n. fiz. Andrzej Orlef