Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący realizujący zadanie pn.  Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej - Curie

--Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5 |02-781 Warszawa

Lokalizacja COK

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka piersi

dr hab. n. med Michał F. Kamiński, prof. NIO

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka szyjki macicy

dr hab. n. med Andrzej Nowakowski, prof. NIO


Zastępca Kierowników COK

mgr Beata Janik
tel. 22 546 30 67

 

SEKRETARIAT

Katarzyna Szczepaniak
tel./fax: 22 546 30 67
katarzyna.szczepaniak@pib-nio.pl

 

ROZLICZENIA

mgr Edyta Pawlak
tel.: 22 546 30 58
e-mail: edyta.pawlak@pib-nio.pl

BIOSTATYSTYCY

mgr Anna Macios                                  

e-mail: anna.macios@pib-nio.pl

 

Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych (w tym audyt kliniczny) i cytologicznych

kontrolaiaudytcok@pib-nio.pl
mgr inż. Dagmara Mokwa                                     Monika Wasak

tel.: 22 546 31 12                                                 
e-mail: dagmara.mokwa@pib-nio.pl       e-mail: monika.wasak@pib-nio.pl

Kontrola wyników fałszywie ujemnych

mgr Katarzyna Komerska

tel.: 22 546 31 03
e-mail: katarzyna.komerska@pib-nio.pl

 

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi

konferencje@pib-nio.pl
mgr Jolanta Walczak
tel./fax: 22 546 31 02
e-mail: jolanta.walczak@pib-nio.pl

Pilotaż HPV

mgr Ilona Maślankowska

rozliczenia:mgr Julia Olkowicz, mgr Katarzyna Komerska

tel.: 22 546 31 03
e-mail: pilotazhpv@pib-nio.pl

 

Monitorowanie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania profilaktycznego

mgr Joanna Tarnowska

tel.: 22 546 29 64
e-mail: joanna.tarnowska@pib-nio.pl

 

Certyfikacja cytodiagnostów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

mgr Katarzyna Kalinowska

e-mail: katarzyna.kalinowska@pib-nio.pl

tel.: 512 151 932

 

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

mgr Julia Olkowicz

tel.: 22 546 31 03

e-mail: julia.olkowicz@pib-nio.pl

Konsultanci

dr n. fiz. Andrzej Orlef