Loading...

Centralny Ośrodek Koordynujący realizujący zadanie pn. Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy
w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej - Curie

--Państwowy Instytut Badawczy
ul. W.K. Roentgena 5 |02-781 Warszawa

Lokalizacja COK

budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów
ul. W.K. Roentgena 5 | 02-781 Warszawa |

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka piersi

dr hab. n. med Michał F. Kamiński, prof. NIO

KIEROWNIK COK Programu profilaktyki raka szyjki macicy

dr hab. n. med Andrzej Nowakowski, prof. NIO


Zastępca Kierowników COK

mgr Beata Janik
tel. 22 546 30 67

 

SEKRETARIAT

mgr Joanna Tarnowska
tel./fax: 22 546 30 21

 

ROZLICZENIA

mgr Edyta Pawlak
tel.: 22 546 30 58
e-mail: edyta.pawlak@pib-nio.pl

BIOSTATYSTYCY

mgr Anna Macios                                          dr n. med Paulina Wieszczy

e-mail: anna.macios@pib-nio.pl

e-mail: paulina.wieszczy@pib-nio.pl

 

 

Kontrola jakości przesiewowych badań mammograficznych (w tym audyt kliniczny) i cytologicznych

kontrolaiaudytcok@pib-nio.pl

mgr inż. Dagmara MokwaMonika Wasakmgr Katarzyna Komerska

tel.: 22 546 31 12
e-mail: dagmara.mokwa@pib-nio.pl

tel.: 22 546 31 12
e-mail: monika.wasak@pib-nio.pl

kontrola wyników fałszywie ujemnych

tel.: 22 546 31 03
e-mail: katarzyna.komerska@pib-nio.pl

 

Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy i Program profilaktyki raka piersi

konferencje@pib-nio.pl
mgr Jolanta Walczak
tel./fax: 22 546 31 02
e-mail: jolanta.walczak@pib-nio.pl

Pilotaż HPV

mgr Klaudia Ściseł

tel.: 22 546 31 03
e-mail: klaudia.scisel@pib-nio.pl

 

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

mgr Julia Olkowicz

tel.: 22 546 31 03

e-mail: julia.olkowicz@pib-nio.pl

Konsultanci

dr n. fiz. Andrzej Orlef