Loading...

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy*

W 2019 r. rozpoczęto realizację pilotażu projektu, którego celem jest ewaluacja oraz certyfikacja umiejętności lekarzy wykonujących badania kolposkopowe w ramach etapu pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Do przeprowadzenia zadania przygotowano 50 zestawów przypadków klinicznych pacjentek ze zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy. Każdy zestaw składa się z:

1) opisu klinicznego pacjentki,

2) kolpofotogramu/ów obrazujących zmiany szyjki macicy,

3) pytania zamkniętego jedno- lub wielokrotnego wyboru.

Wszelkie materiały włączone do pilotażu zostały przeanalizowane przez wybitnych ekspertów w dziedzinie kolposkopii, członków Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy, w celu utrzymania jak najwyższego poziomu merytorycznego przeprowadzanego projektu.

Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z opisami klinicznymi oraz załączonymi kolpofotogramami, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania. Całkowity czas na udzielenie odpowiedzi do 50 zestawów przypadków wynosi 7 dni od momentu samodzielnego dodania testu do konta użytkownika. Szczegółowe informacje dotyczące zadania oraz dostęp do logowania na platformie certyfikującej znajdują się pod adresem: https://kolposkopia.coi.pl/. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

Obecnie trwa I edycja pilotażu, w której zarejestrowanych jest 16 uczestników, z czego 10 osób ukończyło certyfikację. Aktualnie średni wynik wynosi 67,1 %.

Centralny Ośrodek Koordynujący jest w trakcie przygotowań do przeprowadzenia II edycji pilotażu. Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem propozycji kompleksowych zmian
w organizacji etapu pogłębionej diagnostyki w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, których celem jest podniesienie jakości wykonywanych świadczeń.

Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada utrzymanie do 2024 r. certyfikacji kolposkopistów w formie dobrowolnej oraz od 2025 r. wprowadzenie certyfikacji obligatoryjnej dla wszystkich kolposkopistów realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

*lekarz specjalista położnictwa i ginekologii lub lekarz specjalista ginekologii onkologicznej, lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, posiadający udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych; Dz.U. 2018 poz. 1777)