Loading...

Pilotaż badań HPV-DNA

PILOTAŻ ZASTOSOWANIA BADANIA MOLEKULARNEGO W KIERUNKU WIRUSA BRODAWCZAKA LUDZKIEGO WYSOKIEGO RYZYKA (HPV HR) JAKO NOWEGO TESTU PRZESIEWOWEGO W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY W POLSCE

Materiały informacyjne

Zespół ds. Pilotażu badań HPV-DNA

Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program profilaktyki raka szyjki macicy

dr hab. n. med Andrzej Nowakowski, prof. NIO

e-mail: andrzej.nowakowski@pib-nio.pl


Zastępca Kierownika Centralnego Ośrodka Koordynującego

mgr Beata Janik

e-mail: beata.janik@pib-nio.pl

tel.: 22 546 30 67


Koordynator ds. medycznych Pilotażu badań HPV-DNA

mgr Ilona Maślankowska

e-mail: ilona.maslankowska@pib-nio.pl

tel.: 608 493 335


Położna koordynująca Pilotaż badań HPV-DNA w Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

mgr Bożena Bednorz

e-mail: bozena.bednorz@pib-nio.pl

tel.: 22 546 24 08


Rozliczenia

mgr Julia Olkowicz

e-mail: julia.olkowicz@pib-nio.pl

tel.: 22 546 23 47