Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi

W ramach umowy zawartej pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej – Curie a Ministrem Zdrowia na realizację zadania pn. „Koordynacja i monitorowanie jakości profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy” stanowiącego część Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, Centrum Onkologii zobligowane jest do przeprowadzenia szkoleń dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi.

W ramach realizacji punktu umowy pn. ”Szkolenia dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi” zaplanowano szkolenia dla:

  • techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej,
  • techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii analogowej,
  • techników elektroradiologii w zakresie prawidłowego ułożenia mammograficznego.

Szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej oraz analogowej organizowane przez Centralny Ośrodek Koordynujący posiadają akredytację Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Terminy szkoleń: (rozwiń)
Szkolenia odbywają się w Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. W.K. Roentgena 5, Warszawa, w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w procesie rekrutacji obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na szkolenia należy przesyłać na adres mail: konferencje@coi.pl
Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak dostępna pod nr tel. 22 546 31 02.

Załączniki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-mammografia cyfrowa 2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-mammografia analogowa 2017
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY-ułozenia 2017