W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, zadania pn. „Poprawa jakości realizowanych w Polsce badań przesiewowych”  prowadzone będzie szkolenie dla personelu świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka piersi:

– szkolenie dla techników elektroradiologii w zakresie kontroli jakości w mammografii cyfrowej i ucyfrowionej:

Terminy szkoleń:

  • 28-29.05.2021 r.
  • 10-11.06.2021 r.
  • 16-17.06.2021 r.
  • 10-11.09.2021 r.
  • 17-18.09.2021 r.
  • 22-23.10.2021 r.
  • 19-20.11.2021 r.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line.
Termin rekrutacji: 28.04 do 2.11.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.


– szkolenie dla techników elektroradiologii z zakresu prawidłowego ułożenia mammograficznego:

Terminy szkoleń:

25. 05.2021 r.

26.05.2021 r.

27.05.2021 r.

8.06.2021 r.

9.06.2021 r.

15.06.2021 r.

22.06.2021 r.

23.06.2021 r.

24.06.2021 r.

29.06.2021 r.

1.07.2021 r.

7.07.2021 r.

8.07.2021 r.

13.07.2021 r.

15.07.2021 r.

21.07.2021 r.

22.07.2021 r.

27.07.2021 r.

29.07.2021 r.

4.08.2021 r.

5.08.2021 r.

10.08.2021 r.

12.08.2021 r.

18.08.2021 r.

19.08.2021 r.

24.08.2021 r.

26.08.2021 r.

2.09.2021 r.

7.09.2021 r.

8.09.2021 r.

14.09.2021 r.

15.09.2021 r.

21.09.2021 r.

22.09.2021 r.

23.09.2021 r.

28.09.2021 r

29.09.2021 r.

30.09.2021 r.

5.10.2021 r.

6.10.2021 r.

7.10.2021 r.

12.10.2021 r.

13.10.2021 r.

14.10.2021 r.

19.10.2021 r.

20.10.2021 r.

26.10.2021 r.

27.10.2021 r.

3.11.2021 r.

4.11.2021 r.

Szkolenie odbędzie się w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, ul. Roentgena 5.
Termin rekrutacji: 28.04 do 15.10.2021 r. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cokszkolenia@pib-nio.pl

Szkolenie jest bezpłatne.

Wszelkich informacji dot. szkoleń udziela Pani Jolanta Walczak tel. 22 546 31 02.