Loading...

Certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

Dobrowolna certyfikacja kolposkopistów realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy


W 2019 r. rozpoczęto realizację pilotażu projektu, którego celem jest ewaluacja oraz certyfikacja umiejętności lekarzy wykonujących badania kolposkopowe w ramach etapu pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Do przeprowadzenia zadania przygotowano 50 zestawów przypadków klinicznych pacjentek ze zmianami fizjologicznymi i patologicznymi szyjki macicy. Każdy zestaw składa się z:

1) opisu klinicznego pacjentki,

2) kolpofotogramu/ów obrazujących zmiany szyjki macicy,

3) pytania zamkniętego jedno- lub wielokrotnego wyboru.

Wszelkie materiały włączone do pilotażu zostały przeanalizowane przez wybitnych ekspertów w dziedzinie kolposkopii, członków Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy, w celu utrzymania jak najwyższego poziomu merytorycznego przeprowadzanego projektu.

Zadaniem uczestników jest zapoznanie się z opisami klinicznymi oraz załączonymi kolpofotogramami, a następnie udzielenie odpowiedzi na pytania. Całkowity czas na udzielenie odpowiedzi do 50 zestawów przypadków wynosi 7 dni od momentu samodzielnego dodania testu do konta użytkownika.

W I kwartale 2021 r. zakończono I edycję projektu, którą ukończyło 12 uczestników. Średni wynik wyniósł 59,16 %. Rozpoczęto również realizację II edycji zadania. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!

Jednocześnie trwają prace nad opracowaniem propozycji kompleksowych zmian w organizacji etapu pogłębionej diagnostyki w Programie profilaktyki raka szyjki macicy, których celem jest podniesienie jakości wykonywanych świadczeń.

Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada utrzymanie do 2024 r. certyfikacji kolposkopistów w formie dobrowolnej oraz od 2025 r. wprowadzenie certyfikacji obligatoryjnej dla wszystkich kolposkopistów realizujących etap pogłębionej diagnostyki Programu profilaktyki raka szyjki macicy.